Vi er firmavenn i Plan Sverige!Vi har valgt å støtte Plan Sveriges arbeid med å gi unge i Vest-Afrika en mulighet til å forsørge seg selv gjennom mikrofinansiering. I Vest-Afrika mangler mange ungdommer muligheter til teoretisk eller praktisk utdannelse. De har derfor ikke så gode forutsetninger for å kunne forsørge seg selv. Gjennom Plans mikrofinansprosjekt skapes muligheter til utdanning og tilgang til finansielle tjenester. Vårt bidrag går til et prosjekt som tilbyr håp om en lysere fremtid for disse ungdommene.
Les mer på: Plansverige.org

Plan er en internasjonal barnerettighetsorganisasjon som jobber for og sammen med utsatte barn i verden. Plan muliggjør at 13 millioner barn og deres familier selv kan påvirke og forbedre sin livssituasjon.

Haiti - Livreddende hjelp til Jacmel

4 000 telt og mer enn 300 familiepakker med nødhjelp fra Plan ankom mandag kystbyen Jacmel med båt. Byens over 40 000 innbyggere har fått liten hjelp til nå fordi veiforbindelsen med hovedstaden Port-au-Prince, har vært ødelagt. Plan har jobbet på Haiti i 37 år, og Jacmel er et av lokalsamfunnene Plan jobber i. I byen som ligger 30 km sørvest for Haitis hovedstad Port-au-Prince, har over 60 prosent av bygningene blitt ødelagt av jordskjelvet. Det er rapportert at 356 har mistet livet av 40 000 innbyggere. Nå lever 1 800 familier som har blitt hjemløse etter jordskjelvet i tre provisoriske skur i regi av Unicef, Verdens matvareprogram og Plan, og mange bor på gaten. Teltene vil kunne gi ly til mange av de trengende, da hvert telt rommer fire mennesker.

Gi ditt bidrag på 200 KR - ring 820 44 011

Tilbake