OPODOS BRUKERVILKÅR

Generelle reisevilkår - for alle våre reiser

For å gjennomføre en bestilling hos Opodo må du ha fylt 18 år. Opodo tar ikke ansvar for personer under 18 år som reiser alene, i disse tilfellene henviser vi direkte til flyselskap/hotell.

Merk at enkelte hotell ikke tillater gjester som er under 25 år, det er kundens ansvar å kontrollere dette med hotellet før bestilling.

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at navnet i bestillingen stemmer overens med stavingen av navnet i passet.

Den reisende har ansvar for at e-postadressen som er oppgitt er korrekt og skal omgående kontakte Opodo dersom ikke bestillingsbekreftelsen mottas i forbindelse med bestillingen. Bestill ikke en ny reise uten å først kontakte Opodo ved uteblitt bekreftelse.

Ved bestilling på Opodo skjer all ordinær korrespondanse via e-post. Flytider og eventuelle ruteendringer både for ut- og hjemreise har den reisende selv ansvar for å kontrollere.

Opodo reserverer seg for tekniske problemer og prisfeil som ligger utenfor vår kontroll samt forbeholder oss retten til å innen 24 timer på hverdager kontakte den reisende for å foreta eventuelle endringer av utført bestilling. I de tilfellene penger er betalt inn kan det ta opptil 5 bankdager før disse er tilbakeført til kontoen. Observer at dette er bankens regler og ikke noe vi kan påvirke.

Opodo følger flyselskapenes/hotellenes/togselskapenes bestillingsregler. Ved bestilling utstedes billetter umiddelbart til den reisende. Flybilletter leveres elektronisk, det innebærer at du ikke får noen papirbillett av oss, men at du sjekker inn ved hjelp av bestillingsnummer og pass.

Kjøpt flybillett må brukes på de strekningene og i den rekkefølgen som er angitt på billetten. Dersom flybilletten er en tur-/returbillett er det ikke mulig å kun benytte returreisen. Flyselskapet har rett til å avbestille hele billetten dersom den reisende ikke utnytter den første strekningen.

Det er ikke mulig å gjennomføre en bestilling for et ufødt barn. Du kan ikke gjennomføre en bestilling og oppgi f.eks. "baby" som navn, siden det er nødvendig å oppgi korrekt navn ifølge passet ved bestilling.

Hvis du har en dobbeltbooking, kan flyselskapet avbestille reisene. Det gjelder selv om bestillingene er foretatt hos forskjellige reisebyråer. Med dobbeltbooking menes to eller flere bestillinger med samme navn på reisende bestilt med samme flyselskap. Vi er ikke ansvarlig for avbestillinger som flyselskapene gjør i tilfelle de mener at det foreligger en dobbeltbooking.

Som reisende har du ansvar for å ha gyldig pass, visum, transitvisum og andre eventuelle dokumenter som kreves, samt nødvendige vaksinasjoner. Mange land krever at passet er gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedatoen. Visumregler endres hele tiden, så selv om du har reist til landet tidligere uten å behøve visum er det lurt å kontrollere dette igjen.

Angrerett
Ifølge Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) gjelder angreretten ikke for reiser.

Opodos ansvar for reisens utførelse.
Opodo formidler produkter fra ulike leverandører og har derfor ikke ansvar for hendelser som har å gjøre med utførelsen av reisen. Eksempel på dette er mistet bagasje, bagasje som ikke er inkludert i flyprisen, innstilte fly og ruteendringer. Dette ansvaret ligger på flyselskapene/togselskapene og du bør derfor henvende deg direkte til ansvarlig flyselskap eller togoperatør ved eventuelle klager. Mistet eller skadet bagasje skal alltid rapporteres umiddelbart til ansvarlig flyselskap eller togoperatør.

Reklamasjoner
Dersom det i løpet av reisen skulle oppstå feil som kan være grunnlag for reklamasjon skal Opodo kontaktes umiddelbart. Dersom Opodo er stengt og reklamasjonen gjelder hotellet, ring vår vakttelefon. Nummeret finner du på bekreftelsen.

Får du erstatning eller kompensasjon direkte fra leverandøren i løpet av reisen, alternativt dersom vi ikke blir kontaktet i løpet av reisen, frafaller retten til erstatning i etterkant.

Reklamasjon foretas via vår hjemmeside (under kontakt oss). Oppgi bookingreferanse og en utførlig beskrivelse av problemet. Legg eventuelle bilder eller kvitteringer med som vedlegg til reklamasjonen. For at reklamasjonen skal behandles må den være oss i hende senest en måned etter at reisen er avsluttet.

Reisegaranti
Opodo har stilt en resegaranti til Kammarkollegiet. (en parallell til norske Reisegarantifondet) Reisegarantien gjelder kun ved kjøp av fly- eller togbillett sammen med hotell i samme bekreftelse. Reisegarantien gjelder ikke ved kjøp av kun flybillett.

FLY – spesielle vilkår ved bestilling av kun flyreise

Våre priser inkluderer alle skatter og avgifter, utover disse kan følgende kostnader legges til
 • Lokale flyplasskatter (f.eks. i Thailand).
 • Lokaltransporter mellom flyplasser ved bytte av fly (f.eks. i New York, Paris og London).
 • Legg merke til at enkelte flyselskaper tar ut en avgift for innsjekking på flyplassen. Vi anbefaler derfor innsjekking online via flyselskapenes hjemmesider.

Regler for transport
Det er den reisendes ansvar å kjenne til reglene for transport, de såkalte "conditions of carriage for passengers and baggage", for de aktuelle flyselskapene.

Bagasje
Det er den reisendes eget ansvar å gjøre seg kjent med bagasjeregler for den avgangen man skal reise med. Det er også den reisendes ansvar å bestille spesialbagasje (f.eks. Golfbag) separat. Merk at ekstra kostnad kan tilkomme, og at spesialbagasje ikke kan garanteres. Merk at bagasje ikke alltid er inkludert i valgte billettpris, kontakt Opodo om du ønsker informasjon om hva som er reglene for din billett.

Avbestilling og endring
I forbindelse med avbestilling eller endring av flybillett gjelder flyselskapenes vilkår. Uavhengig av flyselskapenes regler har Opodo rett til å utover flyselskapets kostnad ta ut honorar ifølge prislisten.

Vi anbefaler at du kjøper vår avbestillingsforsikring som gjelder ved f.eks. akutt sykdom eller dødsfall.

Avbestilling eller endring av reise skal alltid gjennomføres via telefon. Dersom Opodo er stengt og avreisen er innen 24 timer, kontakt alltid flyselskapet direkte for å avbestille samt meddele Opodo via e-post.

Fleksibel billett - Vilkår
I henhold til flyselskapenes regler kan de fleste flybilletter ikke endres eller refunderes. Ved å bestille Opodos produkt "Fleksibel billett" kan du endre billetten uavhengig av flyselskapets regler.
Fleksibel billett er Opodos egen tjeneste og betyr ikke nødvendigvis at flybillettene kan endres hos flyselskapet. Alle endringer med endringsproduktet må derfor skje gjennom vår kundeservice. Tjenesten er personlig og kan ikke overdras til andre.
Tjenesten må bestilles og betales samtidig med bestillingen av reisen og kan ikke legges til i ettertid. Ved endring må den reisende kontakte Opodos kundesupport via telefon. Endringen må skje i løpet av våre åpningstider og minst 24 timer før den opprinnelige avreisen.
Ingen endring er fullført før Opodo har bekreftet den via e-post. Dette produktet tilbys kun for flyreiser.
Opodo tar ikke ansvar for endringer som ikke har funnet sted fordi den reisende ikke har fått kontakt med vår kundeservice.
Endringsproduktet tillater endring av flyreisen med forbehold om plass innenfor samme prisnivå. Dersom det ikke er plass innenfor samme prisnivå som den opprinnelige billetten og endringen kan gjøres til en høyere pris, må den reisende selv dekke dette mellomlegget pluss eventuelle ekstra avgifter i forbindelse med endringen.
Endringen kan kun skje med det samme flyselskapet som skulle ha utført den opprinnelige transporten.
Fleksibel billett:
 • Tillater ikke endring av destinasjon, hverken på ut- eller hjemreisen.
 • Tillater ikke justering/endring av navn.
 • Flystrekningene må brukes i den rekkefølge de opprinnelig ble bestilt.
 • Reisen kan kun endres én gang. Når endringen er bekreftet, er produktet "Fleksibel billett" forbrukt.
 • Endringsproduktet refunderes ikke dersom reisen avbestilles.
 • Dersom endringen medfører at noen av de reisende ikke lenger har rett til spesialpris (f eks spedbarn), betaler den reisende mellomlegget for den nye billetten.
 • Opodo tar ikke ansvar for informasjon om visum dersom reisen blir forlenget.
 • Ved endring må reisen være fullført innen ett år fra den opprinnelige bestillingsdatoen.
 • Ved endring tar ikke Opodo ansvar for eventuelle tilleggstjenester som bagasje og sitteplass som er bestilt direkte hos flyselskapet.
 • Det er ikke tillatt å oppgradere billetten til en høyere klasse på samme avgang.
 • Det er ikke tillatt å endre billetten med en såkalt "stop over".
 • Den nye reisen kan tidligst skje 24 timer etter det tidspunktet da kundeservice ble kontaktet per telefon.
 • Opodo tar forbehold om at flyene kan være fulle, noe som betyr at en endring ikke er mulig.


 • Ruteendringer / innstilt fly
  Det er den reisendes ansvar å regelmessig kontrollere rutetidene frem til avreise samt dagen før hjemreise. Ved ruteendringer / innstilt fly sendes informasjon om ny tid alltid til den e-postadressen som er oppgitt i bestillingen.

  Vi gjør oppmerksom på at det flyselskapene som er ansvarlige for eventuelle ruteendringer og dette er forhold helt utenfor Opodos kontroll og ansvar. Dersom flyselskapet tillater refusjon på grund av ruteendring refunderes flybilletten unntatt et administrasjonsgebyr. Dette gjelder også dersom den reisende vil endre til et annet alternativ enn hva flyselskapet har tilbudt.

  Opodo tar ikke ansvar for e-post som av en eller annen årsak ikke når mottageren, f.eks. fordi den er filtrert bort i spamfilteret.

  Flyselskapene tar ingen hensyn til eventuelt påvirket tilslutningsreise hvis denne reisen ikke er del i samme bestilling.

  LOW COST – spesielle vilkår
  Opodo selger spesifikke billetter med lavprisflyselskap som har spesielle regler, disse er markert med ”Low Cost”. Når du bestiller en ”Low Cost” på hjemmesiden vår kommer vi til å videreformidle opplysningene dine til flyselskapet. Bestillingen gjennomføres direkte mellom deg og flyselskapet. Når bestillingen er gjennomført sendes to bestillingsbekreftelser via e-post, en fra flyselskapet og en fra Opodo. Bestillingsnummeret du mottar fra flyselskapet behøver du ved innsjekkingen. Du har ansvaret for at alle opplysninger i forbindelse med bestillingen er korrekte. Ved endring eller avbestilling, vennligst kontakt flyselskapet direkte og oppgi flyselskapets bestillingsnummer.

  Opodos bestillingsavgift for lavprisfly kommer til å belastes deg i forbindelse med bestillingen. Vi utsteder en bekreftelse som gjelder bestilling med flyselskapet og flyselskapet kommer siden til å belaste deg for flyreisen inkludert skatt. De fleste lavprisflyselskaper tar ut en bestillingsavgift på opptil 100 kroner per person. Du finner opplysninger om dette i flyselskapets bestillingsbekreftelse. Alle avgifter inkludert flykostnaden kan angis og debiteres i annen valuta (f.eks. GBP). Lavprisflyselskaper kan også ta ut ekstra avgifter for innsjekket bagasje samt mat og drikke ombord.

  FLY + HOTELL – spesielle vilkår ved bestilling av fly + hotell
  Våre priser inkluderer alle skatter og avgifter, i tillegg til disse kan følgende kostnader legges til
  • Lokale flyplasskatter (f.eks. i Thailand).
  • På enkelte hoteller legges det til en lokal skatt
  • Lokaltransporter mellom flyplasser ved bytte av fly (f.eks. i New York, Paris og London).
  • Legg merke til at enkelte flyselskaper tar ut en avgift for innsjekking på flyplassen. Vi anbefaler derfor innsjekking online via flyselskapenes hjemmeside.
  Regler for transport
  Det er den reisendes ansvar å kjenne til reglene for transport, de såkalte "conditions of carriage for passengers and baggage", for de aktuelle flyselskapene.

  Bagasje
  Det er den reisendes eget ansvar å gjøre seg kjent med bagasjeregler for den avgangen man skal reise med. Det er også den reisendes ansvar å bestille spesialbagasje (f.eks. Golfbag) separat. Merk at ekstra kostnad kan tilkomme, og at spesialbagasje ikke kan garanteres. Merk at bagasje ikke alltid er inkludert i valgte billettpris, kontakt Opodo om du ønsker informasjon om hva som er reglene for din billett.

  Hotellklassifisering
  Klassifiseringssystemet er i samsvar med det som våre leverandører har opprettet, og stemmer ikke nødvendigvis med det offisielle.

  Avbestilling og endring
  For avbestilling eller endring gjelder leverandørens (flyselskap/hotell) vilkår. Uavhengig av disse reglene har Opodo rett til å ta ut honorar ifølge prislisten.

  Vi anbefaler at du kjøper vår avbestillingsforsikring som gjelder ved f.eks. akutt sykdom eller dødsfall.

  Avbestilling eller endring av reise skal alltid gjennomføres via telefon. Dersom Opodo er stengt og avreisen er innen 24 timer, kontakt alltid flyselskapet/hotellet direkte for å avbestille samt meddele Opodo via e-post.

  Ruteendringer / innstilt fly
  Det er den reisendes ansvar å regelmessig kontrollere rutetidene frem til avreise samt dagen før hjemreise. Ved ruteendringer / innstilt fly sendes informasjon om ny tid alltid til den e-postadressen som er oppgitt i bestillingen.

  Opodo tar ikke ansvar for e-post som av en eller annen årsak ikke når mottageren, f.eks. fordi den er filtrert bort i spamfilteret.

  Flyselskapene tar ingen hensyn til eventuelt påvirket tilslutningsreise hvis denne reisen ikke er del i samme bestilling.

  Innsjekking/Utsjekking
  De fleste av våre hoteller, med mindre annet er oppgitt, har innsjekking frem til midnatt. Innsjekking skal alltid skje den dagen som er angitt som ankomstdag i din bekreftelse, ellers blir hotelloppholdet avbestilt uten sjanse for refusjon. Vær også oppmerksom på hotellets åpningstider, så du vet at det er åpent når du kommer. Det er ditt ansvar å kontrollere hotellets åpningstider og å ta kontakt med hotellet og gi beskjed om eventuell sen ankomst utenom åpningstiden.

  På avreisedagen foregår utsjekking i samsvar med hotellets regler, i tilfelle av sen avreise kan den reisende snakke med resepsjonen om å beholde rommet lengre mot en ekstra kostnad.

  Det er ikke tillatt å bo flere personer i rommet enn det du har bestilt for, uansett romtype.

  Merk at enkelte hotell ikke tillater gjester som er under 25 år, det er kundens ansvar å kontrollere dette med hotellet før bestilling.

  Vakttelefon
  Dersom det oppstår problemer ved innsjekkingen på hotellet utenfor våre åpningstider, kontakt vår vakttelefon. Vakttelefonen tar kun imot akutte problemer, telefonnummer finner du på bestillingsbekreftelsen. For øvrige spørsmål kontakt Opodo innenfor ordinær åpningstid.

  Transfer
  Transfer til/fra hotellet er ikke inkludert.

  Fly + hotellbestilling med "Low Cost" - fly
  Flyreiser med lavprisflyselskaper har spesielle regler, disse er markert med "Low Cost". Når du bestiller Fly + hotell med "Low Cost"-fly på hjemmesiden vår, vil vi videreformidle opplysningene dine til flyselskapet. Flybestillingen gjøres direkte mellom deg og flyselskapet. Når bestillingen er gjennomført, sendes to bestillingsbekreftelser via e-post, en fra flyselskapet og en fra Opodo. Bestillingsnummeret du mottar fra flyselskapet trenger du ved innsjekkingen. Du er ansvarlig for at alle bestillingsdetaljer er riktige.

  Flyg + hotellbestillinger med "Low Cost"-fly kan ikke endres eller refunderes.

  Ved endringer i flytider/flykansellering sendes informasjon om den nye reiseruten direkte fra flyselskapet til e-post adressen som er oppgitt ved bestilling. Det er den reisendes ansvar å regelmessig kontrollere rutetidene frem til avreise samt dagen før hjemreise. Det er også den reisendes ansvar å varsle Opodo om de nye avgangstidene hvis de innebærer nye datoer for ut- eller hjemreise, ettersom det innebærer at også hotellopphold må endres.

  Opodo er ikke ansvarlig for e-post som av en eller annen grunn ikke kommer frem til mottaker f.eks. pga. søppelpostfilter. Flyselskapene tar ikke hensyn til eventuell påvirkning på tilkoblet reise dersom denne reisen ikke finnes i samme bestilling.

  Opodos bestillingsavgift for lavprisfly vil bli debitert ved bestilling. Vi utsteder en bekreftelse som gjelder din bestilling hos flyselskapet og flyselskapet vil belaste deg for flyreisen inkludert skatt. De fleste lavprisflyselskaper tar en bestillingsavgift på opptil 100 kroner per person. Du finner opplysninger om dette i flyselskapets bestillingsbekreftelse. Alle avgifter inkludert prisen for flybilletter kan angis og debiteres i annen valuta (f.eks. GBP). Lavprisflyselskaper kan også ta ekstra avgifter for innsjekket bagasje samt for mat og drikke ombord.

  HOTELL – spesielle vilkår ved bestilling av kun hotell
  Hotellklassifisering
  Klassifiseringssystemet er i samsvar med det som våre leverandører har opprettet, og stemmer ikke nødvendigvis med det offisielle.

  Avbestilling og endring
  I forbindelse med avbestilling eller endring av hotellet gjelder hotellets vilkår. Uavhengig av hotellets regler har Opodo rett til å utover hotellet kostnad ta ut honorar ifølge prislisten.

  Vi anbefaler at du kjøper vår avbestillingsforsikring som gjelder ved f.eks. akutt sykdom eller dødsfall.

  Avbestilling eller endring av reise skal alltid gjennomføres via telefon. Dersom Opodo er stengt og avreisen er innen 24 timer, kontakt alltid flyselskapet direkte for å avbestille samt meddele Opodo via e-post.

  Innsjekking/Utsjekking
  De fleste av våre hoteller, med mindre annet er oppgitt, har innsjekking frem til midnatt. Innsjekking skal alltid skje den dagen som er angitt som ankomstdag i din bekreftelse, ellers blir hotelloppholdet avbestilt uten sjanse for refusjon. Vær også oppmerksom på hotellets åpningstider, så du vet at det er åpent når du kommer. Det er ditt ansvar å kontrollere hotellets åpningstider og å ta kontakt med hotellet og gi beskjed om eventuell sen ankomst utenom åpningstiden.

  På avreisedagen foregår utsjekking i samsvar med hotellets regler, i tilfelle av sen avreise kan den reisende snakke med resepsjonen om å beholde rommet lengre mot en ekstra kostnad.

  Det er ikke tillatt å bo flere personer i rommet enn det du har bestilt for, uansett romtype.

  Merk at enkelte hotell ikke tillater gjester som er under 25 år, det er kundens ansvar å kontrollere dette med hotellet før bestilling.

  Vakttelefon
  Dersom det oppstår problemer ved innsjekkingen på hotellet utenfor våre åpningstider, kontakt vår vakttelefon. Vakttelefonen tar kun imot akutte problemer, telefonnummer finner du på bestillingsbekreftelsen. For øvrige spørsmål kontakt Opodo innenfor ordinær åpningstid.

  Hotellskatter
  På enkelte hoteller kommer en lokal skatt i tillegg til prisen, og den betales av den reisende på stedet.

  TOG – Spesielle vilkår ved bestilling av tog
  Regler for transport
  Det er den reisendes ansvar å kjenne til reglene for transport, de såkalte "conditions of carriage for passengers and baggage", for de aktuelle togselskapene.

  Bekreftelse
  Når du bestiller en togbillett sendes en bekreftelse via e-post fra Opodo. I bekreftelsen finner du to forskjellige referansenumre. Den ene brukes ved kontakt med Opodo og den andre er togoperatørens referansenummer som brukes ved ombordstigning. Vi anbefaler at du tar med både bekreftelsen og billetten på reisen.

  Billett
  Billetten blir sendt som sms til din mobiltelefon senest 24 timer før avgang. I de tilfellene der togoperatøren ikke tilbyr sms-billett, gjelder "e-billett for utskrift". Du får da tilsendt billetten på e-post fra togoperatøren 7 dager før avreise, slik at du kan skrive den ut og ta den med på reisen.

  Det er kundens ansvar å lagre sms-et, alternativt den utskrevne e-billetten, på hele reisen samt å kunne oppvise gyldig legitimasjon.

  Mobilbillett leveres kun til svenske og danske mobilabonnementer.

  Ruteendringer
  Ved ruteendring sender togoperatøren informasjon direkte til e-postadressen eller mobilnummeret som ble oppgitt i bestillingen. Du finner også informasjon om dette på togoperatørens egen hjemmeside. Opodo har ikke ansvar for å underrette kunden om ruteendringer for tog.

  Avbestilling og endring
  Togbilletter kjøpt hos Opodo kan ifølge leverandørens regler ikke endres eller refunderes.

  GENERELLE BRUKERVILKÅR

  Brukervilkår
  Disse vilkår regulerer all bruk av nettstedet og dets innhold. Opodo forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel.

  Immaterielle rettigheter
  Alle immaterielle rettigheter (inklusive opphavsrettigheter, varemerker og patenter) til nettstedet og dets innhold, herunder tekst, tallmateriale, priser, tidtabeller, bilder, grafer og figurer (heretter kalt ´´Innholdet´´) tilhører Opodo eller Opodos leverandører og samarbeidspartnere. Det er tillatt å laste ned og skrive ut kopier av skjermbilder til eget bruk når det skal brukes i forbindelse med informasjonsøking og bestilling. Med mindre Opodo gir uttrykkelig tillatelse, er det ikke tillatt å bruke nettstedet og Innholdet til kommersielle formål, for eksempel videresalg eller publisering.

  Misbruk
  Nettstedet og Innholdet kan ikke brukes til spekulative formål, eller til å foreta falske eller uærlige bestillinger uansett formål. Slike og andre former for misbruk kan være straffbare, og kan bli politianmeldt. Det kan også medføre erstatningsansvar.

  Opodo forbeholder seg retten til å forhindre at brukere som misbruker nettstedet eller innholdet, får tilgang til hele eller deler av nettstedet eller innholdet.

  Passord og lignende
  Det er brukerens ansvar å holde alle passord, brukeridentifikasjoner og andre koder hemmelige, og å oppbevare dem slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Hvis brukeren har flere koder som brukes på nettstedet, skal disse oppbevares adskiltt. Brukerne har ansvaret for alle transaksjoner som gjennomføres med brukerens koder. Tap av kode eller mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til koden, skal meddeles Opodo umiddelbart.

  Lenker
  Opodo påtar seg ikke ansvar for innhold, funksjonalitet, materiale osv. på andre nettsteder som har lenker til eller på Opodos nettsted.

  Ansvar
  Innholdet på nettstedet kan ha feil eller være mangelfullt på grunn av tekniske forhold, skrivefeil eller andre årsaker. Opodo påtar seg ikke ansvar for slike feil og mangler.

  Opodo garanterer ikke at innholdet kan brukes for bestemte formål, eller at innholdet som stilles til disposisjon av tredjemann, er korrekt, oppdatert eller fullstendig. Opodo garanterer heller ikke eierskap eller opphavsrett til innhold som stilles til disposisjon fra tredjemann. Brukeren aksepterer at Opodo ikke skal holdes ansvarlig for konsekvensene av brukerens handlinger (eller manglende handlinger) som foretas på grunnlag av innholdet.

  Opodo garanterer ikke at nettstedet har bestemte tilgangstider eller svartider. Opodo fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for så vel direkte som indirekte skader og tap som oppstår som følge av innholdet (eller mangler på eller i det samme) eller at nettstedet ikke fungerer tilfredsstillende.

  Opodos mål er at all kommunikasjon skal være virusfri, men påtar seg ikke ansvar for konsekvenser som følger av at målet ikke oppnås.

  Innholdet gjøres tilgjengelig ´´SOM DET ER´´.

  AVTALE OM BESTEMT TRANSPORT, TJENESTE ELLER PRODUKT INNGÅS MELLOM BRUKEREN OG DEN RESPEKTIVE LEVERANDØR ELLER REISEARRANGØR. Opodo PÅTAR SEG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER NOE ANSVAR FOR AT TREDJEMANN (F.EKS. LEVERANDØREN ELLER REISEARRANGØREN) I HENHOLD TIL AVTALEN UTFØRER ELLER LEVERER DE TRANSPORTER, TJENESTER ELLER PRODUKTER SOM BRUKEREN KJØPER.

  Opodo HAR UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVAR FOR INDIREKTE TAP (HERUNDER BL.A. FORRINGELSE ELLER BORTFALL AV PRODUKSJON ELLER OMSETNING, TAP SOM FØLGE AV AT TRANSPORTEN, TJENESTEN ELLER PRODUKTET IKKE KUNNE BENYTTES PÅ TILSIKTET MÅTE, UTEBLITT GEVINST SOM FØLGE AV AT AVTALE MED TREDJEMANN HAR BORTFALT, IKKE ER OPPFYLT PÅ RIKTIG MÅTE, ELLER IKKE KUNNE INNGÅS [ELLER ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV DETTE] ELLER LIGNENDE TAP ELLER UTEBLIVELSER ELLER REDUSERT GEVINST) SOM BRUKEREN HAR FORÅRSAKET SOM FØLGE AV Å HA BENYTTET NETTSTEDET ELLER INNHOLDET.

  Skulle Opodo i siste instans likevel bli funnet erstatningsansvarlig, skal erstatningsansvaret aldri overstige ett (1) grunnbeløp.

  Gjeldende lov
  Ved tvist som gjelder bruk av nettstedet eller innholdet skal norsk lov anvendes uten hensyn til lovvalgsregler.

  OBS! Tvister og andre vilkår som gjelder transport, produkter eller tjenester brukeren har kjøpt, reguleres i den avtalen brukeren inngår med de respektive leverandører eller reisearrangører.

  PERSONOPPLYSNINGER

  Travellink AB er ansvarlig for personopplysningene. Opodo følger Personopplysningsloven (1998:204) og andre lover. Med personopplysninger anses all informasjon som lagres om deg og dine medreisende. F.eks e-postadresse, fødelsdato og adresse.

  Anvendelse av personopplysninger
  Du som er over 18 år, har mulighet til å bestille reiser hos Opodo.

  I forbindelse med bestillingen gir du personopplysninger til Opodo. De personopplysninger benyttes for å informere om, gjennomføre, følge opp, administrere og ta betalt for din bestilling og gjennomføringen av bestillingen (f.eks. reisen eller hotellovernattingen. I denne forbindelse kan personopplysninger bli videreformidlet til organisasjoner, bedrifter og myndigheter både innenfor og utenfor EU og EØS, f.eks. det flyselskap eller hotell du har bestilt.

  Opplysningene kan også samkjøres med andre registre hos Opodo for oppdateringsformål. Ellers benyttes de kun for å gjennomføre de kjøp du gjør. Opodo jobber aktivt for å forebygge misbruk og tap av personopplysninger.

  Endring og retting av personopplysninger
  Du kan når som helst endre eller rette dine personopplysninger ved å kontakte Opodo. Du har også rett på en gang i året å få en skriftlig oversikt over de personopplysninger vi har på deg.

  Personoplysningsansvarlige:
  Travellink AB, Erik Wikander, Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Sweden, Org. Reg. Nr. 556596-2650 Tel: +46 8 56 20 60 00, erik.wikander@odigeo.com

  Skriv ut